ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក មានការបែងចែកក្រុមប្រាសាទជាបួន ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ

ប្រភពផេក៖សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង