រឿងជាតិស្ត្រី ជាប្រលោមលោកតែងដោយអ្នកស្រី ឡឹក-រ៉ារី បានរង្វាន់ “ឥន្ទ្រទេវី​ ” លើកទី៤ ឆ្នាំ១៩៦២-៦៣

ប្រភពផេក៖ សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association(PDF)

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង