(ប្លង់ទីតាំងថ្មី)សាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា University of Indrawichea(ក្បែរផ្សារសំណង់១២)

សេចក្តីជូនដំណឹង សាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា University of Indrawichea​ បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងចាស់ # 154, Street132, Sagkat terk laok I, Khan Toul kouk.Phnom Penh ប្តូរមកដាក់ទីតាំងសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជាថ្មី : ផ្ទះលេខI១៥ ផ្លូវលេខ២៥៦ សង្កាត់ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌទូលគោក រាជធានីភ្នំពេញ(ក្បែរផ្សារសំណង់១២)។

លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង : 081 800 023 , 061 777 007 , 088 98 00 023
Website: www.ui.edu.kh . facebook page: www.facebook.com/UIUniversity
សូមពិនិត្យមើលប្លង់ដែលមានបង្ហាញជូននៅខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង