ទស្សនសន្តិភាពតាមរយៈរឿងភ្នំប្រុសភ្នំស្រី ក្នុងប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរភាគទី៥

ប្រភពផេក៖សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង