តម្លៃស្ត្រីខ្មែរតាមរយៈរឿងតាបសលួចមាស ក្នុងប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរភាគទី៣

ប្រភពផេក៖សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង