លោករ៉ាប៊ីនដ្រាណាថតាហ្គ័រ ជាជនជាតិឥណ្ឌាដ៏ល្បីល្បាញ ផ្នែកអ្នកនិពន្ធ វិចិត្រករ និងតន្រ្តីករ ហើយជាសាស្ត្រាចារ្យ…

ប្រភពផេក៖ សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង