សិក្សាស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌ជាតិខ្មែរស្ដែងឡើងតាមរយៈរឿងពិធីសុំទឹកភ្លៀង

ប្រភពផេក៖ សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង