តារាងពេលវេលានៃការប្រកួតកីឡាប្រដាល់ក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរគ្រប់ស្ថាប័ន

ភ្នំពេញ៖ ដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការតាមដានប្រដាល់គុនខ្មែរនៅតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ផ្សេងៗ យើងសូមបង្ហាញជាតារាងពេលវេលា ប្រកួតប្រដាល់ក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរគ្រប់ស្ថាប័ន សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ, ថ្ងៃសៅរ៍, និងថ្ងៃអាទិត្យ ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ដល់​​ថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ នាចុងសប្ដាហ៍នេះដែលមានដូចខាងក្រោម។ដោយHSP(CSC)

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង