អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្មែរឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈរឿងទំនៀមក្រោយពីសំពះផ្ទឹមឱ្យកូនប្រុសតោងជាយស្បៃកូនស្រីចូលក្នុងបន្ទប់

ប្រភពផេក៖សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង