មានសង្ឃឹមហេីយ!! វិធីយ៉ាងងាយសម្រាប់យកក្មេងទាំង១៣នោះ ចេញពីរូងភ្នំ

ប្រទេសថៃ៖ ថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ នេះហើយជាវិធីថ្មី សម្រាប់យកក្មេងចេញពីរូងភ្នំ ដើម្បីកាត់បន្ថយពេល៤ខែ ដោយអោយក្មេងៗទាំង១៣នាក់ចូលលូនក្នុងស្បោងធំមួយនេះ ហើយមានទុយូអុកស៊ីសែន សម្រាប់ដកដង្ហើម ម្យ៉ាងស្បោងធំនេះ មានគុណភាព ហើយស្វិតណាស់មិនងាយរហែកឡើយ!!។ដោយ វ៉ើន កញ្ញា
)

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង