បាក់ដី និងទឹកជំនន់នៅក្នុងតំបន់ Kurashiki ប្រទេសជប៉ុន ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង ៥០០ខ្នង ត្រូវបានបំផ្លាញ

ជប៉ុន៖ (ព័ត៌មានបឋម) កាលពីវេលាម៉ោង៧យប់ ថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ មានភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំបានបង្កជាការបាក់ដី និងទឹកជំនន់នៅក្នុងតំបន់ Kurashiki ក្នុងខេត្ត Okayama និង នៅ Osaka នៃប្រទេសជប៉ុន។

ក្នុងនោះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង ៥០០ខ្នង ត្រូវបានបំផ្លាញ មនុស្ស ៥០នាក់ស្លាប់ និង ៥០នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួន។ ដោយៈ SS2

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង