ផ្សាអុីអន​ (AEON) នៅប្រទេសជប៉ុនលិចទឹកជំ​ន​ន់អស់ហើយ !

ជប៉ុន៖ (ព័ត៌មានបឋម) កាលពីវេលាម៉ោង៧យប់ ថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ មានភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំបានបង្កជាការបាក់ដី និងទឹកជំនន់នៅក្នុងតំបន់ Kurashiki ក្នុងខេត្ត Okayama និង នៅ Osaka នៃប្រទេសជប៉ុន។

ក្នុងនោះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង ៥០០ខ្នង ត្រូវបានបំផ្លាញ មនុស្ស ៥០នាក់ស្លាប់ និង ៥០នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួន។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង