ក្រុមហ៊ុនវ៉ារីអគ្គីសនី ជីណូហាយជ្រូទឹកឈូកំពត បានប្រកាសអាសន្នឱ្យ ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកំពតជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងព្រែកកំពត បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីបញ្ហាទឹកជំនន់

ក្រុមហ៊ុនវ៉ារីអគ្គីសនី ជីណូហាយជ្រូទឹកឈូកំពត បានប្រកាសអាសន្នឱ្យ ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកំពតជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅតាម ដងព្រែកកំពត បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីបញ្ហាទឹកជំនន់ ព្រោះក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីកំចាយ អាចនឹងបើកទ្វារទឹកនៅល្ងាចថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨នេះ ដោយសារបរិមាណទឹកក្នុងអាងតម្កល់ទឹកខាងលើបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់…!!! ដោយ៖ (ហង្ស សុភាព)

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង