សម្ដេចតេជោ​ ហ៊ុន​ សែន​ ៖​ នៅពេលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា​ ជាប់ឆ្នោត​ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា​ អណត្តិទី៦​ នឹងអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គម​ ដោយជួយឧបត្ថម្ភ​ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ​ កុមារអាយុក្រោម២ឆ្នាំ​ នៃគ្រូសាក្ររីក្រ(មានវីដេអូ)

ភ្នំពេញ៖ សម្ដេចតេជោ​ ហ៊ុន​ សែន​ ៖​ នៅពេលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា​ ជាប់ឆ្នោត​ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា​ អណត្តិទី៦​ នឹងអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គម​ ដោយជួយឧបត្ថម្ភ​ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ​ កុមារអាយុក្រោម២ឆ្នាំ​ នៃគ្រូសាក្ររីក្រ។ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

សម្ដេចតេជោ​ ហ៊ុន​ សែន​ ៖​ នៅពេលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា​ ជាប់ឆ្នោត​ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា​ អណត្តិទី៦​ នឹងអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គម​ ដោយជួយឧបត្ថម្ភ​ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ​ កុមារអាយុក្រោម២ឆ្នាំ​ នៃគ្រូសាក្ររីក្រ។

Posted by CHN Channel News on Thursday, 12 July 2018

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង