ទឹកទន្លេមេគង្គលើ ទាំងខេត្តស្ទឹងត្រែង ក្រចេះ និងខេត្តកំពង់ចាម បានកើនឡើងដល់កម្រិតដែលត្រូវប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នហើយ !

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨នេះ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងការព្យាករណ៍ពីកម្ពស់ទឹក ដោយបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពកម្ពស់ទឹក នៅតាមបណ្តាស្ថានីយជលសាស្ត្រនានា រួមមាន ស្ថានីយទន្លេមេគង្គ-ស្ទឹងត្រែង ស្ថានីយទន្លេមេគង្គ-ក្រចេះ ស្ថានីយទន្លេ មេគង្គ-កំពង់ចាម ស្ថានីយបាសាក់-ចតុមុខ ស្ថានីយមេគង្គ-អ្នកលឿង ស្ថានីយបាសាក់-កោះខែល ស្ថានីយទន្លេសាប -ព្រែកក្តាម និងបឹងទន្លេសាប-កំពង់លួង។

ក្នុងនោះដែរ ក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ថា ទឹកទន្លេមេគង្គលើ ទាំងខេត្តស្ទឹងត្រែង ក្រចេះ និងខេត្តកំពង់ចាម បានកើនឡើងដល់កម្រិតដែលត្រូវប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នហើយ ៕

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង