សិក្សាស្វែងយល់អំពីចំណាប់ចុងចួន នៃកំណាព្យខ្មែរ ដែលមានសម្ផស្សពីរ គឺសម្ផស្សក្នុង និងសម្ផស្សក្រៅ

ប្រភពផេច៖ សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង