វិចារណកថា​«ប្រាំបួនទ័ល ដប់ទ័ល កុំឱ្យតែទ័លគំនិត» ដោយ សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត

ប្រភពផេច៖ សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

វិចារណកថា​«ប្រាំបួនទ័ល ដប់ទ័ល កុំឱ្យតែទ័លគំនិត»ដោយ សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត (ដកស្រង់ពីសៀវភៅ «ទស្សនៈសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ​ជួន ណាត»)

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង