ពិតជាមិនធម្មតាមែន! នៅខ្លួនសត្វពង្រូល មានចរន្តអគ្គីសនីបែបនេះសោះ!

ឥណ្ឌូនេស៊ី៖ នៅឥណ្ឌូនេស៊ី គឺជាប្រទេសមូយដែលសំបូរទៅដោយ ជីវចំរុះជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងនៅលើពិភពលោក។ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ក៏មានការសំដែងកង្វល់យ៉ាងខ្លាំង ស្នើឱ្យមានការអភិរក្សភាពសំបូរបែបជីវចំរុះនេះ ដោយសារតែប្រទេសនេះ ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថា ជាប្រទេសដែលមានពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់ធំជាងគេទៅលើសត្វព្រៃ ដូចជា ខ្លា និងពង្រូលជាដើម។

មានមនុស្សជាច្រើនមិនបានដឹងទេ វាត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថា ជាសត្វពង្រូលមានស្រកា អ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនបានដឹងនោះគឺថា អត់ដែលដឹងទាល់តែសោះថា ខ្លួន(ពង្រូល)មានចរន្តអគ្គិសនីដូចជាលោហធាតុឥចឹង។H.S.P

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង