អាជ្ញាធរខេត្តឧត្តរមានជ័យ ចេញសេចក្កីជូនដំណឹងពីការរៀបចំប្រណាំងទូក

ឧត្តរមានជ័យ៖ សាលាខេត្តឧត្តរមានជ័យ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់សាធារណជន ក៏ដូចជាជូនដំណឹងរីករាយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យ អោយបានជ្រាប់ថា ជារៀងរាល់ឆាំ្នអាជ្ញាធរខេត្តតែងតែរៀបចំពិធីប្រណាំងទូកនៅបឹងស្នេារ បរិេវណសួនច្បារផ្លូវភ្លោះមុខសាលាខេត្ត ហេីយក្នុងឆ្នាំនេះ នឹងចាប់ផ្ដើមប្រណាំងទូក នៅ បរិវេណដដែល នៅថៃ្ងទី០៩ដល់ ទី១០ ខែវីច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខ នេះ ៕BRT

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង