សុន្ទរកថាទាំងស្រុង សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ថ្លែងក្នុងសន្និសីទស្តីពីការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់លើកទី៤ នៅទីក្រុងឡុងដ៍

ក្រុងឡុងដ៍៖ សុន្ទរកថាទាំងស្រុង សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុងសន្និសីទស្តីពីការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់លើកទី៤ នៅទីក្រុងឡុងដ៍ ចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃទី១១ – ១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ៕

សុន្ទរកថាទាំងស្រុង សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

សុន្ទរកថាទាំងស្រុង សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ថ្លែងក្នុងសន្និសីទស្តីពីការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់លើកទី៤ នៅទីក្រុងឡុងដ៍

Posted by CHN Channel News on Thursday, 11 October 2018

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង