តួនាទីព្រះសង្ឃខ្មែរនាសម័យអាណាព្យាបាលបារាំង និងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមបានចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយវិស័យអក្សរសាស្ត្រ វប្បធម៌ និងរក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង