វិភាគរឿង «គ្រូបង្រៀនស្រុកស្រែ» បទនិពន្ធរបស់លោក អ៊ឹម ថុក បទអត្ថាធិប្បាយដោយ វ៉ាន់ឌី កាអុន

ប្រភពផេច៖ សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង