ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨នេះ សាំង​ធម្មតា​ និងប្រេងម៉ាស៊ូត មានតម្លៃ៤០០០រៀលក្នុងមួយលីត្រ

សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិតសូមអានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមនេះ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង