ទិន្នន័យ នៃការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស នៅថ្ងៃទី​១០​ ខែវិច្ឆិកានេះ

​ភ្នំពេញ​ ៖​ -​បង្ក្រាប​ (​ជួញដូរ​ រក្សា​ទុក​ ដឹក​ជញ្ជូន​ ដាំ​ដុះ​ ផលិត​កែ​ច្នៃ​ ចាត់ចែង​ ផ្ដល់​ទីតាំង​ និង​ប្រើប្រាស់​)​
-​ចំនួន​ ៣២​ករណី​ ឃាត់​ ៦៣​នាក់​(​ស្រី​ ៦​នាក់​)​
​វត្ថុ​តាង​ចាប់​យក​សរុប​
-​មេ​តំ​ហ្វេ​តា​មីន​(ice)​ =​ ៣០០,៥៦​ក្រាម​ និង​ ៣០​កញ្ចប់​តូច​។​

-​ប្រភេទ​បទល្មើស​៖
+​ជួញដូរ​ ១៤​ករណី​ ឃាត់​ ៣០​នាក់​(​ស្រី​ ២​នាក់​)
+​ប្រើប្រាស់​ ១៨​ករណី​ ឃាត់​ ៣៣​នាក់​(​ស្រី​ ៤​នាក់​)

-​អនុវត្ដ​ដីកា​៖​ ដីកា​ ១​ ចាប់​ ១​នាក់​

-​អាវុធហត្ថ​៖​ បង្ក្រាប​
+​ជួញដូរ​ ២​ករណី​ ឃាត់​ ១១​នាក់​(​ស្រី​ ១​នាក់​)
+​ប្រើប្រាស់​ ៣​ករណី​ ឃាត់​ ៦​នាក់​(​ស្រី​ ១​នាក់​)

-​អ្នកមាន​ផ្ទុក​សារធាតុ​ញៀន​ ៣៣​នាក់​
​ +​ជួញដូរ​ =​ ០​នាក់​/៣០​នាក់​
​ +​ប្រើប្រាស់​ =​ ៣៣​នាក់​/៣៣​នាក់​

​លទ្ធផល​ខាងលើ​ ៩​អង្គភាព​បាន​ចូលរួម​បង្ក្រាប​ ៖​
​នគរបាល​ :​ ៩​អង្គភាព​
១​ /​ មន្ទីរ​៖​ ជួញដូរ​ ២​ករណី​ ឃាត់​ ៤​នាក់​ ប្រើប្រាស់​ ២​ករណី​ ឃាត់​ ៧​នាក់​ ចាប់​យក​ice​ ២៧៦,៤២​ក្រាម​។​

២​ /​ បន្ទាយ​មាន​ជ័យ​៖​ ប្រើប្រាស់​ ១​ករណី​ ឃាត់​ ១​នាក់​។​

៣​ /​ បាត់ដំបង​៖​ ប្រើប្រាស់​ ១​ករណី​ ឃាត់​ ៣​នាក់​។​

៤​ /​ កំពង់ស្ពឺ​៖​ ជួញដូរ​ ១​ករណី​ ឃាត់​ ១​នាក់​ ចាប់​យក​ice​ ០,៨៩​ក្រាម​។​

៥​ /​ កណ្ដាល​៖​ ជួញដូរ​ ១​ករណី​ ឃាត់​ ១​នាក់​ និង​អនុវត្តន៍​ដីកា​ ១​ ចាប់​ ១​នាក់​ ចាប់​យក​ice​ ៣​កញ្ចប់​តូច​។​

៦​ /​ ក្រចេះ​៖​ ជួញដូរ​ ១​ករណី​ ឃាត់​ ១​នាក់​ ចាប់​យក​ice​ ០,៣៧​ក្រាម​។​

៧​ /​ រត​នះ​គី​រី​៖​ ជួញដូរ​ ១​ករណី​ ឃាត់​ ២​នាក់​ ចាប់​យក​ice​ ១៣,៩៨​ក្រាម​។​

៨​ /​ ត្បូងឃ្មុំ​៖​ ជួញដូរ​ ២​ករណី​ ឃាត់​ ២​នាក់​ ប្រើប្រាស់​ ៥​ករណី​ ឃាត់​ ៥​នាក់​ចាប់​យក​ice​ ១១​កញ្ចប់​តូច​។​

៩​ /​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​ ជួញដូរ​ ៤​ករណី​ ឃាត់​ ៨​នាក់​ ប្រើប្រាស់​ ៦​ករណី​ ឃាត់​ ១១​នាក់​ ចាប់​យក​ice​ ៦​កញ្ចប់​តូច​។​

​កងរាជអាវុធហត្ថ​ :​ ៥​អង្គភាព​
១​ /​ បន្ទាយ​មាន​ជ័យ​៖​ ប្រើប្រាស់​ ១​ករណី​ ឃាត់​ ១​នាក់​។​

២​ /​ បាត់ដំបង​៖​ ជួញដូរ​ ១​ករណី​ ឃាត់​ ៥​នាក់​ ចាប់​យក​ice​ ៧,៧៦​ក្រាម​។​

៣​ /​ កំពង់ស្ពឺ​៖​ ប្រើប្រាស់​ ១​ករណី​ ឃាត់​ ១​នាក់​ ចាប់​យក​ice​ ០,៤០​ក្រាម​។​

៤​ /​ កណ្ដាល​៖​ ជួញដូរ​ ១​ករណី​ ឃាត់​ ៦​នាក់​ ចាប់​យក​ice​ ១០​កញ្ចប់​តូច​។​

៥​ /​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​ ប្រើប្រាស់​ ១​ករណី​ ឃាត់​ ៤​នាក់​ ចាប់​យក​ice​ ០,៦២​ក្រាម​ ៕​

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង