នេះជាក្បួនបុកស្រូវ​ដោយ​​មិន​បា​ច់​ប្រើក​ម្លាំ​ង​​នាសម័​យ​ដើ​ម​(​មានវីដេអូ)​​

ចាស់ៗជំនាន់ដើម មិនទាន់មានបច្ចេកវិទ្យាដល់ថ្នាក់ប្រើម៉ាស៊ិនកិនស្រូវនោះទេ តែដើម្បីជំនួសកម្លាំងបានគេត្រូវរិះរក គ្រប់មធ្យោបាយ ដើម្បីសម្រាល់កម្លាំង របស់គេ។ ដូចនេះមានតែវិធីធម្មជាតិ ដូចក្នុងវីដេអូខាងក្រោមនេះ ។ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

picher

 

 

 

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង