ចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើ ស៊ូស៊ី ឆ្ងាញ់អត់? (មានវីដេអូ)

នេះជាវីដេអូដែលបង្ហាញពី របៀធ្វើ ស៊ូស៊ី ជាអាហារបែបកូរ៉េ ដែលគេតែងតែល្បីតៗគ្នានោះអី។ ពេលនេះលោកអ្នកអាច សាកល្បងធ្វើពិសារដោយខ្លួនអ្នកបាន ដោយគ្រាន់តែចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖ 

susiis

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង