ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ IOS10 បញ្ចេញឱ្យអាប់ដេតជាផ្លូវការហើយ

ដូចដែល Apple បានសន្យា ទីបំផុតប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 10 បានបញ្ចេញឲ្យអាប់ដេតជាផ្លូវការហើយសម្រាប់ iDevice (iPhone, iPad ឬ iPod) ទាំងអស់ហើយ។ដើម្បីអាប់ដេតគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Settings → General → Software Update។ios-10-how-to-download-970-80

ការអាប់ដេតនេះដែរអាចធ្វើបានតែនៅលើ iDevice ជំនាន់ចុងក្រោយមួយចំនួនដូចជា iPhone ចាប់ពី iPhone 5 ឡើងទៅ, iPod touch ជំនាន់ទី ៦, ម៉ូដែល iPad mini 2 ឡើងទៅ, iPad ជំនាន់ទី ៤, iPad Air និង iPad Pro។

ដើម្បីដំឡើងទៅ iOS 10 តម្រូវឲ្យ iDevice មានទំហំអង្គផ្ទុកទិន្នន័យទំនេរចាប់ពីទំហំ ១ GB ឡើងទៅ និងត្រូវភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រព័ន្ធ Wi-Fi សម្រាប់ទាញយកទិន្នន័យ៕ios-10-nimblechapps

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង