មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសត្វមួយចំនួនចាស់ហើយសក់(ទស្សនាវីដេអូ)

ប្រទេសសត្វដែលចាស់ ហើយសកមានដូចជា សត្វ ពស់, ក្តាម, ម្រើមព្រះ, បង្គួយ, ខ្យាដំរី ជាដើម ។ ទាំងនេះ វាជាប្រទេសសត្វ ដែលអាចសក់បាននៅពេលវាចាស់ ឬវាត្រូវការឲ្យខ្លួនវារីកធំជាងមុន។

មានមនុស្សជាច្រើនបានចោទជាសំណួរថា តើហេតុអ្វីបានជាសត្វទាំងនេះចាំបាច់ សក ? ហើយចុះមិនវាមិនសកសំបក តើនិងមានអ្វីកើតឡើង? នៅពេលនេះយើងខ្ញុំ និងស្រាយចំងល់របស់លោកអ្នកទៅតាមដំណាក់កាល។

-មូលហេតុដែល ប្រភេទសត្វខាងលើចាំបាច់សក កឺមកពីវាត្រូវការឲ្យខ្លួនរបស់វា មានការរីកមាឌ ធំជាងមុន និងទទួលបានសំបកថ្មី ដែល ស្រស់ស្អាត និងភ្លឺរលោងជាងមុន បើទោះបីជាវា ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថា នៅក្នុងអំឡុងពេល នៃការសកសំបក របស់វា បានផ្តល់នូវហានិភ័យខ្បស់យ៉ាងណាក៏ដោយ ។

ហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវនិយាយថា ក្នុងខណៈពេលនៃការសកសំបករបស់សត្វទាំងឡាយទទួលរងនូវហានិភ័យ  ? ព្រោះក្នុងអំឡុងពេលនោះ វាប្រៀបបាននិង សត្វគ្មានជិវិត សូម្បីតែ កូនត្រី ឬកូនស្រមោចមួយក៏អាចជិកវាស៊ិបានដែរ ។

-មួយវិញទៀត ប្រសិនបើវាមិនចង់សកសំបក ក៏បានដែរ តែវាត្រូវរស់នៅក្នុងរូបរាងតូច បែបនេះជារៀងរហូតអស់មួយជីវិតរបស់វា ព្រោះវាមិនអាចធ្វើការរីកមាឌបានឡើយទោះបីវាប្រឹងស៊ីយ៉ាងណាក៏ដោយ។

គួបញ្ជាក់ថា គ្រប់សត្វទាំងអស់ដែលអាចសក់បាន គឺវាតែងតែសកសំបករបស់វាស្ទើគ្រប់គ្នា ព្រោះវាចង់បានមាឌធំជាងមុន និងទទួលបាននូវសំបកថ្មី៕

ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង