ស្ព័តពាណិជ្ជកម្ម​​ក្រុមហ៊ុន Apple សេរីចុងក្រោយ​ពិតជាមិនធម្មតាមែន (មានវីដេអូ)

ក្រុមហ៊ុន Apple បន្ទាប់ពីបានបញ្ចេញនូវផលិតផលសេរីចុងក្រោយគេបង្អស់របស់ខ្លួនគឺ iphone 7 និង iphone 7 plus ដែលទទួលបានការគាំទ្រ និងវាយលុកទីផ្សារមិនចាញ់ សេរីមុនប៉ុន្មានទេ ។

ពេលនេះក្រុមហ៊ុន Apple បានបង្ហាញនូវ ស្ព័តពាណិជ្ជកម្ម ដែលបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យរបស់ខ្លួន អាចត្រូវទឹកបាន ដោយគ្នាបញ្ហា មិនតែប៉ុណ្ណោះ ក្រុមហ៊ុនក៏ចង់បង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនេះ គឹអាចប្រើបានគ្រប់វ័យ  ៕

 

ទស្សនាវីដេអូបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យរបស់ Apple ដូចខាងក្រោម ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង