វិធីសាស្រ្ត ហាត់​ប្រាណ​​ល្អ​បំ​ផុត​សម្រាប់​សុខ​ភាព​មនុស្ស​វ័យចំណាស់ ​

ចំពោះមនុស្សចាស់ ការហាត់ប្រាណទៀងទាត់ អាចជួយឱ្យជីវិតកាន់តែមានភាពសកម្ម ឯករាជ្យ និងអារម្មណ៍កាន់តែល្អ។ ហេតុដូច្នេះហើយ ទើបអ្នកទាំងអស់គ្នា ដែលមានឪពុកម្តាយវ័យចំណាស់គួយលដឹងនឹងនែណាាំបួកគាត់នូវដំបូន្មានមួយចំនួន ដូចខាងក្រោមនេះ ៖

 

•    បើសិនជាអ្នកមិនធ្លាប់ហាត់ប្រាណទៀងទាត់ពីមុនទេ ចូរចាប់ផ្តើមធ្វើវាយឺត និងបង្កើនវាបន្តិចម្តងៗរហូតទៅ។ ប៉ុន្តែ ដំបូងៗអឺចឹង មិនត្រូវធ្វើការងារធ្ងន់ៗពេកឡើយ។

•    អាចហាត់ប្រាណបានច្រើនប្រភេទ ប៉ុន្តែ ការដើរជាជម្រើសល្អបំផុត ព្រោះវាប្រឈមនឹងការមានរបួសតិចតួចជាងគេបំផុត។

•    ចូរកំណត់រយៈពេលហាត់ប្រាណ ១៥០ នាទី ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍។ បើសិនជាអ្នកមិនអាចហាត់បានប៉ុណ្ណឹងទេ ចូរធ្វើតាមតែលទ្ធភាពអាចធ្វើបានទៅ។

•    បើសិនជាអ្នកមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ឬរ៉ាំរ៉ៃ ចូរពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ អំពីសុវត្ថិភាពដែលអ្នកអាចធ្វើបានវិញ៕

walking

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង