គុណសម្បត្តិ និងគុណវិត្តនៃការប្រច័ណ្ឌគូស្នេហ៍របស់អ្នក!

ជាទូទៅមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែមានស្នេហា មិនថា ស្នេហានោះជាភេទដូចគ្នា ឬផ្ទុយគ្នានោះទេ ឬមួយវិញទៀត មិនថា ជាស្នេហាតែម្ខាង ឬមានការឆ្លើយតបគ្នាទោវិញទៅមក វឮរវាងបុគ្គលពីរអ្នកដែលបានស្រលាញ់គ្នាតៅវិញទៅមកនេះដែរក៏គេអាចសន្និដ្ឋានបានថា «ស្នេហា» បានដែរ ។

ផលប្រយោជន៏ៈ
វាជាភស្តុតាងមួយក្នុងចំនោមភស្តុតាងមួយចំនួនបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីសេចក្តីស្នេហា។ ចំពោះក្នុងចំនោមប្តី ឬប្រព័ន្ធទាំងពី បែរជាអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពចិត្តរបស់អ្នកកាន់តែល្អ  ហើយរិតតែស្រលាញ់ប្តី ឬ ប្រព័ន្ធខ្លាំងឡើង ។ប្រច័ណ្ឌ គឺបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា ខ្លួននៅតែជាមនុស្សដែលជាទីចាប់ចិត្ត នៅតែទាក់ទាញ និងមាន “តម្លៃ” ។

Image result for ប្រច័ណ្ឌ

-គុណវិបត្តិៈ
តែការប្រច័ណ្ឌ ហួសហេតុ និងនាំមកនូវសេចក្តីវិនាស អាចនិងមានទំនាស់ធ្ងន់ធ្ងរ ។ មនុស្សដែលប្រច័ណ្ឌច្រើន ហើយមិនចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៏ប្រច័ណ្ឌរបស់ខ្លួនឯង ពួកគេជាមនុស្សអភ័ព្វ ។  អ្នកប្រច័ណ្ឌតែងតែមានអារម្មណ៏មិនស្ងប់ រស់នៅក្នុងកង្វល់ មានសេចក្តីឈឺចាប់រហូត ។ អ្នកទាំងពីមិនមានអ្នកណាមានសេចក្តីសុខទេ ហើយពេលនឡទំនាស់កើតឡើងធ្វើឲ្យរងរបួសផ្លូវចិត្ត និង ឈានដល់ការលែងលះ និងមិនចង់នៅជិតគ្នាទៀត ៕

Related image

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង