​ក្អួត​ឈាម​សឹង​មិន​ចេញ ​នៅពេលដឹងថ្លៃដើម​ផលិត​​ស្មាត​​ហ្វូន​ទាំង​​២នេះ​​

​អតិថិជន​ជា​ច្រើន​ពិត​ជា​ចង់​ដឹង​ថ្លៃ​​ចំ​ណាយ​​ពិត​ប្រា​កដ​លើ​​ស្មាត​ហ្វូនពី​ក្រុម​ហ៊ុន ​Samsung​ និង​ Apple​​ ដែល​ពួក​គេ​បា​ន​ទិញ​នេះ​ហើយ​ ឥឡូវ​នេះលោកអ្នក​បានដឹង​ពិតប្រាក​ដហើ​យនៅ​តម្លៃ​ស្មាត​ហ្វូន​ទំ​នើប​​ទាំង​ពីរ​នេះ​​ហើយ ​។​

លទ្ធផល​រូបភាព​សម្រាប់ ​Samsung S7– Galaxy S6 (32GB) ៖ ចំណាយ​ ២៧៥,៥ ដុល្លារ លក់​រាយ​តម្លៃ​ ៦៩៩,៩៩ ដុល្លារ

​​​​​- Galaxy S6 Edge (64GB) ៖ ចំណាយ​ ២៩០,៤៥ ដុល្លារ លក់​រាយ​តម្លៃ​ ៧៩៩,៩៩ ដុល្លារ

​​​​​​​​- alaxy S7 (32GB) ៖ ចំណាយ​ ២៥៥ ដុល្លារ លក់​រាយ​តម្លៃ​ ៥៩៩ ដុល្លារ

រូបភាពពាក់ព័ន្ធ– iPhone 7 (32 GB) ៖ ចំណាយ​ ២២៤,៨ ដុល្លារ លក់​រាយ​តម្លៃ​ ៦៤៩ ដុល្លារ

– iPhone 6s Plus (16 GB) ៖ ចំណាយ​ ២៣៦ ដុល្លារ លក់​រាយ​តម្លៃ​ ៧៤៩ ដុល្លារ

– iPhone 6s Plus (64 GB) ៖ ចំណាយ​ ២៥៣ ដុល្លារ លក់​រាយ​តម្លៃ​ ៨៤៩ ដុល្លារ

– iPhone 6s (16 GB) ៖ ចំណាយ២១១,៥ ដុល្លារ លក់​រាយ​តម្លៃ​ ៦៤៩ ដុល្លារ ៕

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង