ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីតម្លៃ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ ​ដែល​លក់​តាម​បណ្តា​ស្ថា​នីយ៍​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​នា​នា

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ក្រសួងពា​ណិជ្ជ​កម្ម បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ​ស្ដីពីតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ដែលត្រូវលក់រាយតាមបណ្តាស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ នានាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដោយតម្លៃសាំងស៊ុបពែរ ៣,៦០០ រៀល ក្នុង១លីត្រ, សាំងធម្មតាមានតម្លៃ ៣,៥៥០ រៀល ក្នុង ១លីត្រ និងប្រេងម៉ាស៊ូតមានតម្លៃ ៣,៣០០ រៀល ក្នុង១លីត្រ ហើយតម្លៃនេះនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង