៣​ក្បាច់ ជួយ​​ឲ្យ​ស្ត្រី​រំ​ជើ​បរំជួ​ល​ក្នុង​​សមរភូមិ​​លើ​​គ្រែ​​

ការសម្រេច​ឈានដល់​​ចំណុច​កំពូល​​មិន​មែ​នជា​​រឿង​​ងាយ​ស្រួល​​ពេក​​ទេ​ស​ម្រាប់​​ស្ត្រី​​ ដើម្បី​​ឈាន​ដល់​ចំ​ណុចកំពូ​ល​​បាន​​ត្រូវការ​មាន​អារម្មណ៍​ បរិយា​កាស​ដ៏​រ៉ូ​ម៉ែន​​ទិច​ មិនមែន​​ដូច​​បុរសៗ​ទេ​។ ដូ​ច្នេះ​​ដើ​ម្បី​​ជួយ​​ឲ្យ​​ដៃគូ​ខា​ង​ស្រី​​ឈាន​ដល់​ចំណុ​ចកំពូ​លបា​នសូ​មកុំភ្លេចអ​នុវត្តន៏ ​ក្បាច់​​ទាំង​​៣ ខា​ងក្រោមនេះ។​

រូបភាពពាក់ព័ន្ធ
១-​ក្បាច់​រួមភេទ​ដ៏​ស្រើបស្រាល​បំផុត​អ្នក​អាច​យកទៅ​អនុវត្ដ ដើម្បី​ជួយ​ឲ្យ​ស្ដ្រី​ឈានដល់​ចំណុចកំពូល​យ៉ាង​ងាយស្រួល​នោះ មាន​ឈ្មោះថា Pounding on the spot​។ ភាគី​បុរស​ត្រូវ​អង្គុយ​នៅ​គែម​គ្រែ ហើយ​គូស្នេហ៍​នារី​ត្រូវ​អង្គុយ​វាយលុក​ពីលើ​បុរស ដោយ​បុរស​ដាក់​ស៊ក​បញ្ចូល​លិង្គ​របស់គាត់ ទៅក្នុង​ទ្វារមាស​របស់​ស្ដ្រី​។ បន្ទាប់មក​គូស្នេហ៍​នារី​អាចយ​កជើង​របស់​នាង និង​ដៃ​របស់​នាង គាប​ឱបក្រសោប​រាងកាយ​រប​ស់បុ​រស​។
លទ្ធផល​រូបភាព​សម្រាប់ ក្បាច់រួមភេទ
២-​ក្បាច់​ទី​២ ជាទូទៅ​មនុស្ស​ឲ្យ​ឈ្មោះថា The Gates of Heaven​។ដើម្បី​អនុវត្ដ​ក្បាច់​នេះ អ្នក​ត្រូវ​ឲ្យ​ភាគី​នារី​គេង​ផ្ងារ ហើយ​គូស្នេហ៍​បុរស​ត្រូវ​លុតជង្គង់​ចុះ បែរ​ឲ្យ​ចំ​ទ្វារមាស​ស្ដ្រី​។
លទ្ធផល​រូបភាព​សម្រាប់ ក្បាច់រួមភេទ៣-​ក្បាច់​ទី​បី​នេះ មាន​លក្ខណៈ​ស្រដៀង​នឹង​ក្បាច់​ទី​ពីរ​ដែរ ហើយ​ត្រូវបាន​គេ​ឲ្យ​ឈ្មោះថា Crab on its Back​។ ក្បាច់​នេះ​ម្រេច​បាន​នូវ​ការ​ភ្ញោ​ច ទាំង​ច្ដេញ និង​ចំណុច G ដូច​ក្បាច់​ទី​២ ដែរ​។ ក្បាច់​នេះ​ត្រូវ​ឲ្យ​គូស្នេហ៍​នារី​គេង​ផ្ងារ ដោយ​ដាក់​ខ្នើយ​កល់​ពីក្រោម​គូទ​របស់​នាង ហើយ​បុរស​អាច​លុតជង្គង់​ចុះ​វាយលុក ឬ​ក្រាប​ពីលើ​នាង ខណៈពេល​គូស្នេហ៍​បុរស​យកដៃ​សង្កត់​ភ្លៅ​របស់​នាង ឲ្យ​ផ្អឹប​ទៅនឹង​ដើមទ្រូង​របស់​នាង៕

លទ្ធផល​រូបភាព​សម្រាប់ ក្បាច់រួមភេទ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង