វិទ្យុស្រ្តី FM102 ត្រូវក្រសួងពត៌មាន ណែនាំឲ្យបញ្ឈប់ការជួលហ្វ្រេកង់របស់ខ្លួន ទៅឱ្យអ្នកដទៃ ដោយមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាត

ភ្នំពេញ៖ ឯកឧត្តមខៀវ កញ្ញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពត៌មាន នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ បានណែនាំដល់ លោកស្រី ជា ស៊ុនដាណែត នាយិកាស្ថានីយវិទ្យុស្រ្តី FM102 MHz ឲ្យបញ្ឈប់ការជួលហ្វ្រេកង់របស់ខ្លួនឲ្យទៅអ្នកដទៃ ដោយមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាត។

ក្រសួងបញ្ជាក់ថា កន្លងមក ស្ថានីយវិទ្យុស្ត្រី បានជួលហ្វេ្រកង់វិទ្យុ ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន ដោយជួលបន្តដល់វិទ្យុ នៅតាមបណ្តាខេត្ត ដោយបំពានលើប្រកាសរបស់ក្រសួងព័ត៌មាន ដែលតម្រូវឲ្យស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុន ក្នុងករណីជួលទៅហ្វ្រេកង់ ទៅឲ្យអ្នកដទៃធ្វើអាជីកម្ម។

ខ្លឹមសារទាំងស្រុងមាននៅក្នុងលិខិតដូចខាងក្រោមនេះ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង