ប.ស.ស ជូនដំណឹងដល់កម្មករនិយោជិតជាស្ត្រីពីការទទួល ប្រាក់បន្ថែមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពេលសម្រាលកូន

ភ្នំពេញ៖ បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម បានជូនដំណឹងទៅ ដល់និយោជក ឬម្ចាស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន និងកម្មករ និយោជិត ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ តទៅ បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម និងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមជូនកម្មករនិយោជិតជាស្ត្រីដឭពេលដែលសម្រាលកូនរួច តាមធានាគារជាដៃគូដូចជា៖ អេស៊ីលីដា និង វីង ជាដើម។

បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម បានណែនាំ៤ចំណុចដូចមាន ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោមនេះ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង