តើអ្នកប្រាជ្ញរូបណា ដែលគេដាក់ងារជា «បិតា​នៃ​វិទ្យាសាស្រ្ត​សម័យទំនើប» (មានវីដេអូ)

ថ្ងៃនេះ CHN សូមលើកយកនៅប្រវត្តិអ្នកប្រាជ្ញដ៏ល្បីម្នាក់ គឺលោក កាលីលេ ជាបិតា​នៃ​វិទ្យាសាស្រ្ត​សម័យទំនើប មកបង្ហាញ និងធ្វើការសិក្សាទាំងអស់គ្នា។ តោះទស្សនានៅវីដេអូនៃប្រវត្តិរបស់លោក កាលីលេ ដូចខាងក្រោមនេះ៖

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង