ក្រសួងសុខាភិបាល ជូនព័ត៌មានពីការបង្ការបញ្ហាសុខភាព បណ្តាលមកពីការពុលត្រីក្រពត

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២៥ មករា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនពត៌មាន ស្តីពី ការបង្ការបញ្ហាសុខភាព បណ្តាលមកពីការពុលបរិភោគត្រីក្រពត ដោយសារមានអ្នក ពុលនៅខេត្តកោះកុង ដែលសរុបករណីចំនួន១០ ក្នុងនោះស្លាប់ម្នាក់ និង ៩នាក់ទៀតសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីពេទ្យ។

សេចក្តីជូនពត៌មាន មានដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង