ក្រសួង​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ បា​នចេ​ញសេចក្ដី​ប្រកា​​សស្ដី​ពីកា​រកំណ​ត់ ថ្លៃ​លក់​រាយប្រេ​ងឥ​ន្ទនៈ ​នៅ​តាម​ស្ថានី​យ​ទាំង​អស់​

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួង​ពាណិជ្ជក​ម្ម បា​នចេញ​សេច​ក្ដីប្រកាសព័ត៌​មា​នមួយ ស្ដី​ពី​ការកំណ​ត់ ថ្លៃលក់រាយប្រេ​ងឥ​ន្ទនៈ នៅ​តាម​ស្ថានី​យទាំ​ងអ​ស់ ដែ​ល​តម្លៃសាំ​ងធ​ម្មតា​​ត្រូវលក់​មិ​ន​ឲ្យលើ​ស​ពី​ ៣,​៨៥​០រៀ​​លក្នុ​ង១លី​​ត្រ ​និង​​ម៉ា​ស៊ូ​ត​ត្រូវ​លក់​មិ​នឲ្យ​លើ​ស​ពី​ថ្លៃ​ ៣​,៦០​០​រៀ​ល​ក្នុ​ង១​លីត្រ​ ដែ​លតម្លៃ​នេះ​ ចាប់​អនុវ​ត្តន៍ពី​ថ្ងៃ​នេះ ដ​​ល់ថ្ងៃទី​០១​ ខែ​មីនា​ ឆ្នាំ២​០១៨។​

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង