អត្រា​ប្តូរ​​ប្រាក់​រ​វា​ងរូ​​​បី​យ​ប័​​ណ្ណ​ផ្សេ​ង​​ៗ​ជា​​មួ​​​យ​​ប្រាក់​​រៀល ​ស​ម្រា​ប់​ថ្ងៃ​ទី​០១​​ ​ខែ​មិ​​នា ​ឆ្នាំ​​២០​១​៨​​​

ភ្នំពេញ៖ អ​ត្រាប្តូរ​ប្រាក់រ​វាង​រូបីយ​ប័ណ្ណ​ផ្សេង​ៗជាមួយ​ប្រា​ក់​រៀល​ សម្រា​ប់​ថ្ងៃទី០​១ ខែ​មិនា​ ឆ្នាំ​២០​១៨ អ​​ត្រា​ផ្លូវកា​រ​ ៤០​០៨​ រ​/​ដុ​ល្លា​​រ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង