បទចម្រៀង BIGBANG ថ្មីត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងខែមីនាជាមួយនឹងសមាជិកទាំង 5 នាក់

ចាប់តាំងពីសមាជិកក្រុម T.O.P និង G-Dragon បានទៅបំពេញបេសកកម្មយោធាហើយ Taeyang និង Daesung គ្រោងនឹងចូលរួមក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ក្រុម Big Bang នឹងមិនមានសកម្មភាពសម្រាប់រយៈពេលពីរឆ្នាំនេះ។

ជាមួយគ្នានេះដែរនៅក្នុងចិត្តក្រុមហ៊ុន YG Entertainment បានប្រកាសថានៅថ្ងៃទី 13 ខែមីនាពួកគេនឹងចេញផ្សាយបទចម្រៀងដែលបានថតទុកមុនមួយរបស់ BIGBANG។ Taeyang នឹងចាកចេញទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធានៅថ្ងៃទី 12 និង Deasung នៅថ្ងៃទី 13 ។ ក្រុមហ៊ុន YG បានបង្ហាញថាបទចម្រៀងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេលចូលបម្រើកងទ័ពរបស់សមាជិក ដូច្នេះវាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានអត្ថន័យពិសេសសម្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេ។

បទចម្រៀងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលអាល់ប៊ុមចុងក្រោយរបស់ក្រុមនេះ “MADE” ហើយវាត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់ពួកគេនាពេលខាងមុខ។ វានឹងត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 13 ខែមីនាបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមចូលបម្រើកងទ័ពរបស់ Taeyang និង Daesung ។ “ㅡផលិតកម្ម YG

ផលិតកម្ម YG Entertainment បាននិយាយថា “បទចម្រៀងដែលបានថតទុកជាមុនគឺនៅពេលដែល BIGBANG បានបង្កើតអាល់ប៊ុមចុងក្រោយ” MADE “។ សមាជិកទាំងអស់បានផលិតបទចម្រៀងនេះសម្រាប់ទុកជូនអ្នកគ្រាំទ្ររបស់ពួកគេមុននឹងពួកគេចូលបម្រើកងទ័ព។ ” វាមានរយៈពេលមួយឆ្នាំនិងបីខែចាប់តាំងពីក្រុម Big Bang បានចេញអាល់ប៊ុម “MADE” ចុងក្រោយរបស់ពួកគេ។ មិនមានព័ត៌មានលម្អិតអំពីបទចំរៀងអាថ៌កំបាំងដែលត្រូវបានចែកចាយនេះនៅឡើយទេ ដូចនៅក្នុងចំណងជើងបទចម្រៀងឬផលិតករប៉ុន្តែដោយសារវានឹងក្លាយជាបទចម្រៀង BIGBANG ដំបូងដែលចេញក្នុងរយៈពេល 15 ខែមកនេះ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង