ឯកឧត្តម យន្ត មីន ជួបសំណេះសំណាលជាមួយនាយទាហ៊ានជាន់ខ្ពស់

ព្រះសីហនុ៖ នៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយនាយទាហ៊ានជាន់ខ្ពស់ ឯកឧត្ដម យន្ត មីន អភិបាលខេត្តបានបញ្ចាក់ថា ដោយសារចរិតពីធម្មជាតិ ការដាក់ខ្លូន សាមញ្ញ ទន់ភ្លន់តែមិនទន់ជ្រាយ ក្លាហាន ម៉ឺងម៉ាត់ ច្បាស់លាស់ ស្មោះត្រង់ គោរពវិន័យ ព្យាយាមធ្វើការងារនិងការខិតខំរៀនសូត្របន្ថែម គឺជាចំនុចដែលធ្វើអោយ លោក ទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងជីវិតការងារ ពីអតីតះជាទាហ៊ាន។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង