ប្រធាន (គ.ជ.ប) ស្នើលោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត (Rhona Smith)ដាកការិយាល័យរបស់ UN នៅ គ.ជ.ប

ភ្នំពេញ ៖ នាថ្ងៃទី១៣ខែមីនា ​ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង ១០ៈ៣០នាព្រឹក នៅទីស្តីកាគណៈកម្មធិការជាររៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន គ.ជ.ប និងឯកឧត្តម នុត សុខុម អនុប្រធាន គ.ជ.ប បានទទួលោកស្រូ រ៉ូណា ស្មីត អ្នករាយការណ៍ ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធមនុុស្សប្រចាំកម្ពុជា ព្រមទាំងសហករី ចូលជូបសម្តែង ការគួសម និងពិភក្សាការងារ ស្តីពិការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរី​ ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៍។

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង