បទចម្រៀងថ្មីសម្រាប់អ្នកគ្រាំទ្ររបស់ក្រុម BIGBANG បានចេញជាផ្លូវការហើយ

BIGBANG ទើបតែបានចេញនៅបទចម្រៀងដែលបានថតទុកជាមុនរបស់ពួកគេ ដែលមានចំណងជើងថា “Flower Road” ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជាកិត្តិយសដល់ការចូលរួមយោធារបស់ពួកគេ។

វានឹងក្លាយជាបទចម្រៀងចុងក្រោយរបស់ក្រុមនេះក្នុងរយៈពេលដែលសមាជិក G-Dragon, Taeyang, T.O.P, និង Daesung សុទ្ធតែបានចូលរួមកាតកិច្ចយោធាជាផ្លូវការ។ Seungri នឹងចូលរួមជាមួយពួកគេនៅឆ្នាំនេះឬក៏ឆ្នាំក្រោយ។

ផលិតកម្ម YG Entertainment បានប្រកាសថាបទចម្រៀងនេះមានអត្ថន័យពិសេសរវាងសមាជិកទាំងអស់និងអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេដោយសារពួកគេបានបង្កើតវាជាមួយនឹងការចូលរួមក្នុងយោធារបស់ពួកគេ។ បទចម្រៀងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលអាល់ប៊ុមចុងក្រោយរបស់ក្រុមនេះ “MADE” ហើយវាត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់ពួកគេនាពេលខាងមុខ។ វានឹងត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 13 ខែមីនាបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើម Taeyang និង Daesung ។ ” ㅡផលិតកម្ម YG

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង