បាតុភូតដ៏អស្ចារ្យ !!! ព្រះអាទិត្យរះចំកណ្តាលកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្ត នឹងកើតឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី២០-២២ ខែមីនានេះ

សៀមរាប៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ដល់ថ្ងៃទី ២២ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៨នេះ ប្រទេសកម្ពុជាមានព្រឹត្តិការណ៏ដ៏អស្ចារ្យ   ដោយមានបាតុភូតព្រះអាទិត្យរះចំកណ្តាលកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្ត ធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ រងចាំទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យ  នេះ ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង